İnsanı Anlamaya Bir Adım Daha

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine akademik donanımın yanı sıra uygulama imkânı sağlamak amacıyla kurulan ÜÜRadyo, genel yayıncılık ilkelerini mesleki ve etik kuralları dikkate alarak, ulusal ve uluslararası yasa ve kanunlar çerçevesinde belirlemiştir.

ÜÜRadyo’nun yayın ve programcılıktaki temel amacı, kamuoyunu ve toplumu bilgilendirmenin yanı sıra öğrencilerine mesleki anlamda edindikleri bilgileri uygulama imkânı sağlamaktır.

ÜÜRadyo, Üniversitenin değerlerini, birikimlerini ve bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sosyal alanlardaki etkinlikleri Üsküdar Üniversitesi akademik ve idari personeline, öğrencilerine iletmeyi amaçlamaktadır.

ÜÜRadyo’da web üzerinden yayınlanan programlar, hazırlık sürecinden yayın aşamasına kadar öğretim üyeleri gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır. Böylece öğrencilere hem teorik hem de uygulamaya yönelik eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir.

Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin programlarının yer aldığı ÜÜRadyo, Üniversite bünyesindeki akademik çalışmaların yanı sıra etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri kamuoyuna duyurmayı da amaçlamaktadır.

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesinin toplumun ihtiyaç duyduğu alanlardaki proje, konferans, panel ve sempozyum gibi etkinlikleri ÜÜRadyo’dan canlı yayınlanarak topluma ulaşması da hedeflenmektedir.

ÜÜRadyo, Basın Konseyi tarafından belirlenen basın meslek ilkeleri doğrultusunda yayın yapmaktadır.

ÜÜRadyo, yayınlarında insan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmayı, ifade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlamayı, haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda hareket etmemeyi, çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermeyi, ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermemeyi, kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmayı, toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranmayı, şiddeti teşvik etmemeyi ve meşrulaştırmamaya özen göstermeyi, özel hayata ve mahremiyete saygılı olmayı, kadınların sorunlarına duyarlı olmayı ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmayı, çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermeyi, dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermeyi ilke edinmiştir.

http://basinkonseyi.org.tr/basin-meslek-ilkeleri/

 

YAYIN AKIŞI

 • 09:00 Betül YİĞİT ile Üsküdar'da Yenigün (canlı)
 • 09:30 Günaydın Üsküdar – Emrah Korkunç (Canlı)
 • 11:00 Şahan'la Hiphop Time (canlı) - Şahan Şengül
 • 12:00 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar
 • 14:00 Kahve arası - (ÜÜ TV Ortak Yayın)
 • 15:00 Yüksek Bilinç Yolculuğu (ÜÜTV ortak yayını)
 • 16:00 Klaket (canlı)- Umut Serdar Diril
 • 17:00 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar
 • 09:00 Betül YİĞİT ile Üsküdar'da Yenigün - ÜÜ TV Ortak Yayın (canlı)
 • 09:30 Günaydın Üsküdar – Emrah Korkunç (Canlı)
 • 11:00 Risale Okumaları (canlı)
 • 12:00 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar
 • 13:00 Sinema'nın Sesi (canlı)- Songul Arslan - Ramazan Gündoğdu
 • 15:00 Müzik Top 20 - (ÜÜ TV Ortak) Emrah Korkunç
 • 16:00 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar
 • 09:00 Betül YİĞİT ile Üsküdar'da Yenigün - ÜÜ TV Ortak Yayın (canlı)
 • 09:30 Günaydın Üsküdar – Emrah Korkunç (Canlı)
 • 11:00 Film Karesine Sığmayanlar(canlı) (ÜÜ TV Ortak)
 • 12:00 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar
 • 13:00 Güzel Sesler (canlı ) - Feyza Arpacık
 • 14:00 Kur’an’dan Kelimeler (ÜÜTV ortak yayını)
 • 16:00 Hayat Boyu Öğrenme (TV Ortak Yayını)
 • 17:00 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar
 • 23:00 Prof. Dr. Nevzat TARHAN ile Psikoloji Sohbetleri (bant)
 • 09:00 Betül YİĞİT ile Üsküdar'da Yenigün - ÜÜ TV Ortak Yayın (canlı)
 • 09:30 Günaydın Üsküdar – Emrah Korkunç (Canlı)
 • 11:00 Şehir ve Kültür Sohbetleri (canlı) - ÜÜ TV Ortak Yayın
 • 14:00 Ekonomiye Bakış (canlı) - Atilla Uçan
 • 15:00 Teknolojinin Kalbi (canlı) - ÜÜ TV Ortak Yayını
 • 16:00 Müzik Top 20 - (ÜÜ TV Ortak) Emrah Korkunç -Bant
 • 17:00 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar
 • 23:00 Prof. Dr. Sevil ATASOY ile Karanlığa Yolculuk
 • 09:00 Betül YİĞİT ile Üsküdar'da Yenigün - ÜÜ TV Ortak Yayın (canlı)
 • 09:30 Günaydın Üsküdar – Emrah Korkunç (Canlı)
 • 10:30 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar
 • 14:00 Elde Var Beyin (canlı) - ( ÜÜ TV Ortak Yayın )
 • 15:00 İstasyon (canlı)
 • 16:00 Haftanın Top 20'si (tekrar) - ÜÜ TV Ortak Yayını - Emrah Korkunç
 • 23:00 Prof. Dr. Nevzat TARHAN ile Psikoloji Sohbetleri (Bant)
 • 00:00 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar
 • 00:00 ÜÜ Radyo Seçme Şarkılar